DZA ILI BU prvog dana na gitarijadi u Velikom Gradistu

DZA ILI BU nastupice u revijalnom delu prvoga dana gitarijede u Velikom Gradistu,              u petak 2 avgusta 2019.

Gitarijada 02.08.2019.